Pomen parastos đeneralu Dragoljubu Draži Mihailoviću u Draževini

Pomen parastos đeneralu Dragoljubu Draži Mihailoviću u Draževini
16/07/2012
Vesti

Opštinski odbor Ravnogorskog pokreta Višegrad obavještava da će dana 17. jula u Dobrunskoj Rijeci-Draževini obilježiti dan i sjećanje na strijeljanje đenerala Dragoljuba-Draže Mihailovića.
Predstavnici Ravnogorskog pokreta Višegrad će prvo položiti cvijeće na Trgu palih boraca u Višegradu, nakon toga će organizovano otići u Draževinu mjesto gde je Draža Mihailović mučki uhvaćen 13.marta 1946 godine.

U 9,00 časova je Sveta liturgija u manastirskoj crkvi Svetog Oca Nikolaja,
u 10,00 časova je parastos kod spomenika čiče Draže u Draževini,
u 13,00 časova posluženje za pokoj duše besmrtnom đeneralu Draži Mihailoviću.

S vjerom u Boga

Ravnogorski pokret opštinski odbor Višegrad

Parastos generalu Mihailoviću

Parastos generalu Mihailoviću
16/07/2012
Vesti

– Pamtimo desetine hiljada poginulih, surovo ubijenih i preminulih saboraca legendarnog srpskog Čiče – piše u čitulji koju su potpisali Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini od 1941. do 1945. godine i negovaoci tekovina Ravnogorskog pokreta

Radoš Bajić: Ravna gora će promeniti Srbiju

Radoš Bajić: Ravna gora će promeniti Srbiju
16/07/2012
Članci i rasprave

Bajić najavljuje seriju o srpskoj kataklizmi tokom Drugog svetskog rata, najveći projekat u istoriji naše televizije: Istina o bratoubilačkoj tragediji pomoći će nam da daleko bolje shvatimo današnje beznađe. Srbija posle ove serije više neće biti ista

DOSTA smo žmurili. Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od puške i potegao nož. Stradali smo kao narod. Moramo da otvorimo oči, skinemo kataraktu i vidimo jasno šta nam se to tada desilo. Jer, još sluđeni tumaramo i ne pronalazimo put. Nismo izvukli pouke te velike tragedije.

Tako Radoš Bajić, srpski glumac, scenarista i režiser, ekskluzivno za “Novosti”, najavljuje početak snimanja produkcijski najveće igrane serije RTS.

Radi se o dramskoj trilogiji “1941-1945” o srpskoj kataklizmi tokom Drugog svetskog rata, čiji će prvi serijal “Ravna gora” imati 15 epizoda po sat vremena, a koji će u produkciji RTS i “Kontrast studija” početi da se snima 24. jula na mokrogorskoj Šarganskoj osmici.

– Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istraživanja, prvi put će iz istorijski tačnog i objektivnog ugla biti ispričana priča o tragici srpskog naroda 1941. godine, ali i o protagonistima velike tragedije, pukovniku Mihailoviću, Titu, Nediću i ostalima. Bez ideoloških predrasuda, bez ambicije i namere da stvaramo nove podele, da ravnogorce pretvaramo u anđele, a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu, prvi put će biti prikazana istina, bespuće i nacionalni sunovrat srpskog naroda – zaneseno priča Radoš, u beogradskom studiju gde se priprema za prvu klapu.

Parastos generalu Mihailoviću

Parastos generalu Mihailoviću
13/07/2012
Vesti

Srpski soko Herceg Novi i ove godine 17 jula parastosom u crkvi Sv. Nikole na Žlijebima obeležiće dan kada je general Mihailović posle montiranog sudskog procesa od strane komunističkih vlasti ubijen.
Izvršenje sudske presude pre nego mu je i ona i uručena, vreme, mesto i grob generalov ostali su do danas pod velom tajne i zaverom ćutanja izvršioca.

Podnesak (odgovor) advokata Zorana Zivanovica na dopise SUBNOR-a i Saveza antifašista Srbije koji je predat Višeg sudu u Beogradu / June 27, 2012

Podnesak (odgovor) advokata Zorana Zivanovica na dopise SUBNOR-a i Saveza antifašista Srbije koji je predat Višeg sudu u Beogradu / June 27, 2012
10/07/2012
Članci i rasprave

A D V O K A T
ZORAN M. ŽIVANOVIĆ
11000 BEOGRAD
Svetozara Markovića 14
tel: 3233-397; faks: 3237-146

Reh. 69/2010

VIŠI SUD U BEOGRADU

B E O G R A D

PODNESAK PUNOMOĆNIKA PREDLAGAČA

Punomoćnik predlagač je primio:

A) Podnesak Saveza antifašista Srbije sa prilozima primljen 27.3.2012. i

B) Podnesak Saveza udruženja boraca NOR Srbije od 30.5.2012. sa prilogom.

Ad/1

1. Podneskom od 27.3.2012. godine podnosilac dostavlja saopštenje 12 nevladinih organizacija pod naslovom „Saučesnici zločina“ objavljeno u listu „Danas“ 21.3.2012. godine. Podnosilac očekuje da će se Viši sud u Beogradu prema podnetim pismenima ophoditi sa dužnim uvažavanjem i poštovanjem istorijskih fakata i krivično-pravnog sistema Republike Srbije pored ostalog zbog svog stručnog i moralnog autoriteta i ugleda Republike Srbije.

2. Iz sadržine priloženog saopštenja proizilazi da potpisnici hoće da nametnu sudu tri svoja stava: prvi da se prema „nepobitnim istorijskim činjenicama i elementarnim pravnim principima“ sud mora ophoditi sa dužnom pažnjom, drugi da sud nije nadležan „za uspostavljanje neke nove prošlosti“ i treći da postupak rehabilitacije ne treba voditi dok Ustavni sud ne ispita utemeljenost Zakona o rehabilitaciji i „Zakona o izjednačavanju partizana i četnika“.

3. Ustavno je pravo svakog pravnog subjekta da na miran način izražava svoje stavove i mišljenje uključujući i protest zbog odluka državnih organa. Na toj osnovi, dato je pravo na podnošenje predstavki sudovima i drugim državnim organima.

4. U konkretnom slučaju međutim, podnosilac predstavke i potpisnici teksta „Saučesnici zločina“ upućuju otvorenu pretnju da „oni koji donose odluke treba da budu svesni i toga da rehabilitovanjem zločina koji ne zastarevaju po međunarodnom pravu, postaju saučesnici u tim zločinima.“

5. Pošto odluke o rehabilitacijama donose sudovi, takvo obraćanje je jasna povreda zakonske zabrane uticaja na sud propisan čl. 6. Zakona o uređenju sudova koja glasi:

JEDAN DOKUMENT IZ 1942.

JEDAN  DOKUMENT  IZ  1942.
09/07/2012
Članci i rasprave

Jedan dokument iz maja 1942. godine baca novo svetlo na međunacionalne i međuverske odnose tokom Drugog svetskog rata na području Raške oblasti.
Ovaj dokument nije usamljen kao primer i daje povod za preispitivanje i utvrđivanje istine o događajima, koji su doveli do tragičnog stradanja civilnog stanovništva, ne samo na ovom području, već i šire u Podrinju, Istočnoj Bosni i Hercegovini.
Iznošenjem ovakvih dokumenata na svetlost dana biće lakše objasniti i delovanje pojedinih muslimanskih prvaka poput Huseina Rovčanina, koji je štiteći Srpski živalj na području Komarana, uživao i zaštitu majora Pavla Đurišića, komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda (kasnije i komandanta Crne Gore, Boke i Sandžaka).
Na isti način falsifikatovanjem dokumenata (za potrebe suđenja generalu Mihailoviću) poput onog, kojim major Pavle Đurišić izveštava Vrhovnu komandu JVuO o navodnom «uspešnom čišćenju terena» i ubistvu 8 hiljada civila u akciji u Podrinju, dovoljno govori o nameri komunističke propagande da JVuO i generala Mihailovića optuže kao jedine krivce za zločine nad civilnim stanovništvom na tom području, koristeći kao polaznu osnovu svih dešavanja zamenu teze o uzroku i posledicama, što je Ravnogorskom pokretu nanelo nesagledivu štetu.

Na ovom mestu redakcija www.savremenaistorija.com daje na uvid jedan od takvih dokumenata, koji svedoče o direktnoj umešanosti komunista u tragične događaje u pomenutim područijima i baca novo svetlo na ratne događaje 1941. – 1945.

Dekomunizacija istorijskih udžbenika

Dekomunizacija istorijskih udžbenika
08/07/2012
Članci i rasprave

Poslednja generacija Titovih pionira ove godine napunila je okruglo trideset godina i verovatno ima krizu identiteta dok prevrće u rukama izbledelu kapicu sa crvenom petokrakom i sluša da je, prema do sada prikupljenim podacima, 36.000 ljudi stradalo ili nestalo posle 1944. godine, u miru, za vreme komunističkog režima.

Državne institucije i javnost se već duže vreme aktivno bave rehabilitacijama, restitucijom, obeštećenjima žrtvama komunističkog režima, otkrivanjem lokacija tajnih grobnica. Kako se u doba „dekomunizacije”, kada se vraća imovina oduzeta od hiljada građana, rehabilituju osuđeni u političkim procesima (za sada ih ima oko 2.000), obeštećuju Golootočani, traga za grobom Draže Mihailovića, izgledaju školske lekcije o nekada neprikosnovenom komunizmu?

Svedoci: Fireru bili isti Draža i Tito

Svedoci: Fireru bili isti Draža i Tito
03/07/2012
Članci i rasprave

Svedoci u procesu rehabilitacije generala Dragoljuba Mihailovića osporavaju presudu o saradnji sa okupatorima. Bojan Dimitrijević i Kosta Nikolić dokazuju da su i 1943. Nemci insistirali na uništavanju četnika

PARALELNO sa procesom za vraćanje časti i ugleda komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljubu Draži Mihailoviću, koji se vodi u Višem sudu u Beogradu, u Prvom osnovnom sudu u prestonici teče postupak za utvrđivanje njegove smrti. Kako se očekuje, ovaj sud bi uskoro trebalo da mu postavi staraoca, koji će u tom procesu zastupati njegove interese.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (10) – Jedina dilema vlasti

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (10) – Jedina dilema vlasti
03/07/2012
Knjige

Pero Simić | 29. jun 2012.

PREMA jednom izveštaju engleskih obaveštajaca, koji se sada u Srbiji prvi put objavljuje, agenti Udbe primenili su prema generalu Mihailoviću specijalni sistem za iznuđivanje priznanja:
– Stavljen je u sobu Ozne za mučenje i tu je zadržan 74 časa.
– Njegovi jauci su se čuli u mnogim delovima zgrade.
– Za vreme “ispitivanja” potpredsednik (jugoslovenske) vlade Edvard Kardelj dva puta je posetio zgradu (centralu Udbe u Beogradu).
Prema ovom dokumentu, ovaj sistem mučenja smislili su šefovi beogradske i zagrebačke policije, Lazić i Bedeković, “raniji Mihailovićevi prijatelji”.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (9) – Sovjeti biraju Tita

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (9) – Sovjeti biraju Tita
28/06/2012
Knjige

Pero Simić | 28. jun 2012

AGENT MOSKVE Malo je poznat podatak da je ban Hrvatske banovine Ivan Šubašić, koji je od sredine 1944. zastupao interese kralja Petra u pregovorima sa Titom, bio klasični sovjetski agent. Još 1942. u SAD ga je za moskovskog obaveštajca zavrbovao šef sovjetske rezidenture Vasilij Zarubin, koji je Šubašiću dodelio agenturno ime Seres. Pored Šubašića, Zarubin je tada za sovjetsku tajnu službu pridobio i jednog od najvažnijih članova kraljevske jugoslovenske vlade Savu Kosanovića, čije je konspirativno ime bilo Kolo.