1. Prema rečima (tada) kapetana sada penzionisanog potpukovnika, Dragoljuba Bogdanovića, komandira LAB, koji je tog dana (9.septembra) bio na IKM Strmica, pokušavajući da “pragama” dopre i deblokira tunel na Brodaru, autor knjige Radovan Bogojević toga dana nije bio na IKM Strmica.
    “Ja se tog čoveka uopšte ne sećam, a nemoguće je da ne bi zapamtio njegov podvig o kome on piše.”