Naučni skup ,,Uloga znamenitih ličnosti iz srpskih zemalja u istoriji Crne Gore“

0
Srpska kuca

Podgorica, 30. novembar 2019.

Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve,

Velike Podgoričke skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori i

Dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije

Srpski nacionalni savjet Crne Gore organizovao je naučni skup pod nazivom “Uloga znamenitih ličnosti iz srpskih zemalja u Istoriji Crne Gore. Savremenaistorija će sa ovog skupa preneti neka od izlaganja učesnika skupa.

Učesnici i teme naučnog skupa:

 1. Dr Momčilo Vuksanović, Srpski nacionalni savjet – Pozdravna riječ u ime organizatora
 2. Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske – Pozdravna riječ u ime Matice srpske
 3. Budimir Dubak – „­’Bilješke jednog pisca­’ S. Matavulja i ­’Memoari­’ vojvode Sima Popovića“
 4. Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić – ”Mitropolit Crnogorski Mitrofan (Ban)”
 5. Ratko Dmitrović – „Valtazar Bogišić i Sima Matavulj u Crnoj Gori“
 6. Prof. dr Dejan Mikavica – „Laza Kostić i Crna Gora“
 7. Prof. dr Vladan Gavrilović – „Svetozar Miletić o Srpskoj Sparti (Crnoj Gori)“
 8. Protojerej-stavrofor Momčilo Krivokapić – „Prota Jovan Sundečić, srpski pjesnik i sekretar knjaza Nikole“
 9. Akademik Zoran Lakić – „Izvanjci u Crnoj Gori“
 10. Prof. dr Valentina Pitulić – „Život i rad Vuka Vrčevića, saradnika Vuka Stefanovića Karadžića“
 11. Dr Drago Njegovan, muzejski i naučni savjetnik, Muzej Vojvodine – „Jaša Tomić i Crna Gora“
 12. Dr Goran Komar – „Topaljski kapetan Simo Milutinov“
 13. Mr Predrag Ostojić – „Savremenici o Valtazaru Bogišiću“
 14. Prof. dr Jelica Stojanović – „Značaj Save Dečanca za srpsku duhovnost i pismenost, i za crkveni život Paštrovića“
 15. Dr Duško Babić – „Simo Milutinović Sarajlija i ­’srpski neprekid­’ u Crnoj Gori“
 16. Dr Milan Micić, Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodine – „Đura Jakšić i Crna Gora“
 17. Zoran Veljanović, arhivski savjetnik i kustos, Muzej Vojvodine – „Jovan Paču i Crna Gora“
 18. Prof. dr Božidar M. Bojović – „Dr Milan Jovanović – Batut začetnik naučne medicine u Crnoj Gori“
 19. Dejan Tomić – „Dubrovački Srbin Matija Ban kod Njegoša“
 20. Dr Budimir Aleksić – „Djelatnost Sima Matavulja u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj“
 21. Prof. dr Savo Marković – „Uticaj izvanjaca na crnogorsko zakonodavstvo u 19. vijeku i prvoj deceniji 20. vijeka“
 22. Dragan Lakićević – „Jovan Jovanović Zmaj“

Sva izlaganja preneta su sa portala Srpske novine Crne Gore