Ravnogorski kalendar za 2017. godinu

0

00NASLOVNA

01JANUAR

 

 

 

 

02FEBRUAR

 

 

 

 

 

03MART 04APRIL 05MAJ

 

 

 

 

 

06JUN 07JUL 08AVGUST 09SEPTEMBAR 10OKTOBAR 11NOVEMBAR 12DECEMBARAsocijacija za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta i Udruženje pripadnika JVuO 1941-1945 već deveti put priređuju „ravnogorski kalendar“, a ovaj su obeležili likovi: Marka i Uroša Majstorovića*, pratilaca generala Mihailovića, generala Đukića, člana Vrhovne komande i komandanta severnih pokrajina, generala Miroslava Trifunovića, komandanta Srbije, generalštabnog pukovnika Miloša Radojlovića, komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa, vazduhoplovnog kapetana Miloša Pavkovića, komandanta Požege, poručnika Đurađa Živojinovića, komandanta Jaseničke brigade, Smederevskog korpusa, pukovnika Dragutina Keserovića, komandanta Rasinskih korpusa, pukovnika Petra Baćovića, komandanta operativnih jedinica Hercegovine, majora Predraga Rakovića, komandanta Drugog ravnogorskog korpusa, majora Žike Markovića, komandanta Drugog kosovskog korpusa JVuO i dve ravnogorke iz Like Anke Njegovan i Dragice Krajnović.

Na naslovnoj strani je fotografija armijskog generala Dragoljuba Draže Mihailovića (1893- 1946), nastala pre drugog svetskog rata

U ime Udruženja, sekretar Ljuba Radojlović, se na kraJu svog izlaganja zahvalio direktoru Srpskog pokreta obnove Aci Cvetkoviću na podršci,  pomoći i saradnji.

redakcija www.savremenaistorija.com

_______________________________________________

*Marko Majstorović, zajedno sa braćom Nikolom i Urošem, tokom rata je bio u obezbjeđenju Vrhovne komande JVuO i generala Mihailovića lično. Prebačen u istureno odelenje Vrhovne komande Istočne Bosne, potpukovnika Zaharija Ostojića. Poginuo na Lijevče polju aprila 1945.

*Uroš Majstorvić, lični pratilac generala Mihailovića, poginuo 6. januara 1946, na planini Panos u mjestu Provalije, opština Višegrad, štiteći odstupnicu generalu Mihailoviću, prilikom napada pripadnika vojske na njegovo podzemno sklonište.