PROMOCIJA RAVNOGORSKOG KALENDARA

0

PROMOCIJA RAVNOGORSKOG KALENDARA ZA 2016. GODINU

19.01.2016.

 ???????????????????????????????

 

Dame i gospodo, dragi prijatelji čast mi je da Vas pozdravim i da Vam se obratim u ime autora ravnogorskog kalendara za 2016.

Želeo bih da Vas podsetim da je ovo, osma godina za redom kako Udruženje pripadnika JVUO i Republička asocijacija za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta izdaju svoj kalendar. Kao i prethodnih i ove 2016. godine on predstavlja mali doprinos u borbi za istinu o istorijskoj ulozi Ravnogorskog pokreta u našoj zemlji. Decenijskom propagandom i indiktrinacijom posleratne vlasti su potpuno uništile pravu sliku o JVUO. Ovih 8 godina pokušavamo da slikom kroz kalendare, koje poklanjamo, razvrgnemo ove podle laži, koje se i dan danas serviraju. Na taj način želimo da prikažemo ove svetle ličnosti i događaje iz naše istorije na način, na koji zaslužuju u svoj veličini svog podviga i svoje ličnosti! Posebno bih morao da se zahvalim gospodinu Aleksandru Čotriću,  gospodinu Aleksandru Cvetkoviću i štampariji Ehcelzior, bez čijeg truda ovaj kalendar ne bi bio odštampan. Veliku zahvalnost dugijemo i gospodinu Nemanji Deviću, koji nam je stupio  fotografije, za ovaj kalendar, iz svoje bogate zbirke, pa ćete ove godine imati prilike da vidite neke veoma retke fotografije koje nikada do sada nisu objavljivane.

???????????????????????????????

U srpskom narodu jedna od najvažnijih tradicija je bila sloboda, i sve  što je preduzimao bilo je usmereno da svoju slobodu sačuva, ili je ponovo izbori ispod teških okova zavojevača. Počevši još od Kneza Lazara, kroz hajdučki i uskočki pokret u doba turskog ropstva, koji je ponovo iznedrio slobodnu Srbiju, produžio se u četničkom pokretu koji je dao doprinos oslobođenju Kosova i Metohije, Stare Srbije i Maćedonije. Slobodarska tradicija našeg naroda je najviše došla do izražaja u vreme okupacije za vreme Drugog svetskog rata u organizovanom otporu Jugoslovenske vojske u Otadžbini, koja je nastavila slavne tekovinne hajdučkog i četničkog pokreta kao vekovnog oslonca u borbi za slobodu našeg naroda.

Ovogodišnji kalendar je koncipipran tako pa prvenstveno prikaže svu širinu  Ravnogorskog pokreta  i da prestavi te obične ljude, koji su mu se priključili prepoznajući u njemu  sve one iskonske  ideje usađenje u svom biću, a to su pre svega sloboda, pravda i demokratija. Ove godine možemo videti likove nama neznanih omladinaca, seljaka, učitelja i sveštenika, oficira i vojnika, koji su svi zajedno činili veličanstveni i nadasve narodni Ravnogorski pokret.

Neko sad može postaviti pitanje zašto mi o svemu ovome govorimo i danas posle 70 godina od završetka Drugog svetskog rata. Odgovor je vrlo prost, takozvano oslobođenje ili bolje reći završetak Drugog svetskog rata našoj zemlji nije doneo slobodu, već je zavio u lance ropstva koje možemo uporediti samo sa onim iz perioda turskog ropstva. Komunistički režim je pokužao da izbriše upravo onu karakteristiku i onu našu tradiciju koja nas je očuvala kroz sve vekove našeg postojanja, a to je sloboda, ali ovaj put mnogo podlije, brušući iz našeg pamćenja sve one događaje i svetle likove koji su nas vodili tokom vremena uspostavljajući nove idole i njihovu partisku ideologiju. Tako su se prvi na udaru našli naš Kralj Petar Drugi, potomak slavnog Karađorđa i Đeneral Mihailović koji je svoje odrede odlučno stavio na branik otadžbine i slobode, ne samo prema okupatoru  već i prema svima onima koji su želeli da uguše ovo svetlo vrelo iz koga su se napajale generacije naših predaka.

???????????????????????????????

Godine 2016. navršiće se i 70 godina otkako je streljan,Đeneral Dragoljub Draža Mihailović! Bio jedan od najboljih i najodlikovanijih oficira naše vojske, junak Prvog svetskog rata, prvi gerilac porobljene Evrope, koja je stenjala pod Nacističkom čizmom Nemačkog okupatora, a svoj život je okončao na gubilištu zajedno sa najvećim zločincima onoga doba! Moram da iskoristim priliku da pomenem i velikog advokata Dragića Joksimovića koji se svestrano trudio da odbrani Đenerala Dražu ali je na kraju i svoj život položio kao žrtvu neumitnoj sudbini.

Ovu 2016. Godinu ipak možemo dočekati srećni i zadovoljni. Presudom Višeg suda u Beogradu  iz maja meseca prošle godine, ispravljena je  velika nepravda, mada možda kasno  i samo delimično. Rehabilitovan je naš junak Čiča Draža. Posle skoro  decenijskog procesa pravda je triumfovala. Velikim zalaganjem prof. Dr Olivera Antića ovaj epski proces je okončan, te i njemu ovim putem izražavam zahvalnost, kao i svima ostalima koji su uzeli učešće i dali svoj doprinos u uspešnom okončanju ovog procesa, čija imena nisu i nikada neće biti pomenuta.

 

I već tradicionalno, završiću svoje obraćanje rečima:

,,Blagosloveni su izgnani Pravde radi jer je njihovo Carstvo Nebesko!“.

 

 

 

U ime autora

Miloš  P A V K O V I Ć