SMEDEREVSKI KRAJ U DRUGOM SVETSKOM RATU – LJUDI I DOGAĐAJI nova knjiga istoričara Nemanje Devića, predstavljena u Beogradu

0

Fotografija0548

Posebnu pažnju privuklo je izlaganje mentora prof. Dr Mire Radojević, koja je uz pohvale autoru uputila i nekoliko svojih zapažanja, koja će u svakom slučaju biti od koristi u budućem radu mladog istoričara, istakavši da je Nemanja Dević, mlad, vredan i perspektivan istoričar, koji je koristeći raspoložive izvore i arhive, a posebno mnoštvo ličnih svedočenja savremenika događaja o kojima piše, uspeo da uradi jednu zaista dragocenu  i vrednu pažnje knjigu.

Opisani događaji i sudbine ljudi, toliko isprepletani i  u ovoj knjizi se redaju kao na filmskom platnu. Rat, okupacija, ustanak, međusobni sukob i obračun parizanskog i ravnogorskog pokreta, vojske Nedićeve Srbije – „Ljotićevaca“, prikazani su u ovoj knjizi u kontekstu sveukupnih  zbivanja, ali i pojedinačnih ljudskih sudbina.

Posebno je interesantno što autor baca mnogo novog svetla na neke događaje, koji su u istorijografiji posmatrani jednostrano ili bili tabu tema, pokušavajući da u kontekstu sveobuhvatnog  naučnog istraživanja prikaže njihovu genezu, odnosno uzročno posledične veze. Primera za rečeno ima na pretek u ovoj knjizi, ali je najupečatljiviji “slučaj Drugovac“, koji je, između ostalih, poslužio pobednicima da formiraju sveopštu negativnu sliku o poraženima, koja ih je pratila kroz celu drugu polovinu  XX veka.

Ono što je interesantno je da je ova promocija održana na dan oslobođenja Beograda 20. oktobra 1944., da je dala svoj doprinos  obeležavanju ovog događaja u kontekstu stvaranja realne slike naše prošlosti.

Fotografija0551

I kao što  je to pravilo u Beogradu kada su promocije ili događaji vezani za ovu tematiku izostalo je prisustvo medija. Događaj koji okupi elitu u naučnom domenu teme o kojoj govori predstavljena knjiga, prisustvo više od  250 ljudi, centar Beograda, kao mesto dešavanja, ostaju i ostaće i dalje nezabeleženi.

Sveopšti utisak o  ovom skupu ipak nije pokvarila medijska blokada, jer bilo je zadovoljstvo prisustvovati ovoj večeri u zadužbini Ilije M. Kolaraca i podeliti radost sa Nemanjom Devićem povodom objavljivanja njegove knjige.

 

 

 

redakcija savremeneistorije

www.savremenaistorija.com