Ove stihove je Gavrilo Princip u zatvoru noktima urezao

0