Najave događaja: Izložba U IME NARODA!

0

OZNA MAČ REVOLUCIJE  – UDBA MAČ PARTIJE

udba s leva na desno): Andrija Pejović, Jovo Kapičić, Boris Krajger, Ivan Matija Macek, Slobodan Penezić, Aleksandar Ranković, J.B.Tito, Mile Milatović, Stevo Krajačić, Vojo Biljanović, Uglješa Danilović, Svetislav Stefanović, Pavle Pekić i Petar Ivačić.

 

,,…Da bi ispunili zadatke postavljene od našeg naroda i naše Partije, moramo svojski prionuti na rad i postati majstori svoga posla. Jedan od najglavnijih zadataka uopšte, danas je uništenje domaće reakcije – izdajnika – njihovo istrebljenje iz samog korena i davanje vlasti narodu. Da bi uspeli u ovome, moramo, pre svega, podići i učvrstiti organizaciju – OZN-u. Organizaciju OZN-e podići ćemo i učvrstiti samo ako u nju za poverenike uzimamo one koji su to svojim ponašanjem, odanošću i radom zaslužili. Treba imati na umu da poverenici ne smeju znati jedan za drugog, kao i da se isti na radu pokažu što konstruktivniji.

[…] Primetio sam i dostavljeno mi je da se streljanje ne vrši kako treba, odnosno, da se ne vrše konspirativno. Da se ubuduće ne bi grešilo i da se ne bi stavljale primedbe, saopštavam vam da se streljanje ne sme izvršiti u vojsci, odnosno, u vašoj jedinici. Ukoliko se ukaže potreba da se mora izvršiti streljanje, dostavićete mi podatke sa kojima raspolažete, i pošto vam ja dam odobrenje, streljaćete. Samo streljanje mora biti izvedeno u najvećoj konspiraciji, tako da ni sam Štab brigade ne zna. Napominjem vam još jednom, da se ovo odnosi na sve one koji se nalaze u vašoj jedinici. Imajte ovo na umu, jer ukoliko se ne budete držali ovoga, snosićete lično punu odgovornost…“.

 

 

Sretna nova 1949 Srp i cekic

 

Tito na Brionima 1949

 

 

Između Srpa i čekiča

 

 

petrova rupa

 

 

Petrova Rupa – Goli otok

 

 

 

 

 

seca struje

 

Seča struje jer je muž streljan

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/pages/U-ime-naroda-represija-u-Srbiji-44-53/521861327852518