Kad Ravnogorski proističe iz Četničkog pokreta

0

images

 

 

 

 

Fotografija iz serije Ravna Gora

Međutim, kada je Srbima bila ponovo ugrožena sloboda, ali ovog puta od perfidnog neprijatelja, komunista, koji je jačao svrstavajući u svoje redove one koji su kršili zakletvu Kralju i Otadžbini, iz štaba Vrhovne komande  su potčinjenim operativnim sastavima upućivani i stihovi “Izdajnik svaki neka zna, s olovom mu je nagrada”, pa se tako, kao nekada uz gusle i s kolena na koleno, zaokruživao sledeći nacionalni pokret za “slobodu i demokratiju, a protiv svih diktatura” određujući se, dakle, ne samo protiv fašizma i nacizma, već i protiv komunizma, nastajući tako Ravnogorski pokret.

Sagledavajući značaj tog novog Ravnogorskog pokreta u kontinuitetu slobodarskih tradicija, a i sada aktuelnom, armijski general Mihailović, kao nosilac funkcija državne i vojne vlasti u okupiranoj Otadžbini za vreme Drugog svetakog rata prošloga veka, ukazivao je na svetle nacionalne tradicije i čast oružja pa će u podizanju boračkog duha jednostavno prosleđivati spontano nastale u narodu stihove temeljene na one iz ranijih perioda kao što imamo u primeru Četničke himne i pesme Planina majka, koje donosimo u izvornom obliku iz dokumenata komandovanja Vrhovne komande Vojske Kraljevine Jugoslavije (Vojni arhiv Srbije, Vrhovna komanda Kraljevske jugoslovenske vojske, br. reg. 7/1 –3, 4, k-295), koji govore:

“Četnička himna, koja se peva u narodu, na poznatu ariju Spremte se, spremte se, četnici”, stoji u tom dokumentu, “ima šest strofa od kojih pet prvih imaju po dva stiha jednaka:

‘Spremte se, spremte četnici,

Našega Kralja vojnici’.

 

“Ostala dva stiha u navedenih pet strofa   glase:

Prva strofa:

‘Kad u boj kreće mlad vojnik,

Pred njim drhće naš krvnik’.

Druga:

‘Neka se niko ne plaši,

Od smrti strepe ustaši’.

Treća:

‘Nemačku što nas porobi,

Srpski će narod da zdrobi’.

Četvrta:

‘Poklici naše kreposti,

Latinu  strah su u kosti’.

Peta:

‘Izdajnik svaki neka zna,

S olovom mu je nagrada’.

 

Šesta cela strofa glasi:

‘Kad Kralj nam izda zapovest,

krećemo složno svi napred,

zastave ćemo razviti,

Draža će nas voditi’”.

 

“Pesma Planina majka, koja se peva u narodu na poznatu ariju Planino starino moja.

Pesma glasi:

Prva strofa:

‘Planino majko ljubavi,

Planino cvete ubavi,

Tvoja su nedra mirisna,

A tvoja duša milosna.

U tebi život provode

Sinovi naše slobode.

 

“Druga strofa pesme ‘Planino majko’

 

‘Planino majko,

Čuvaj nam Dražu junaka,

Narodnog borca prvaka.

Pa kad bude pred zoru

Svi ćemo za njim u goru.

U ime Kralja i Boga

Da nam se vrati sloboda’”.

 

Priredio:

Generalštabni pukovnik u penziji Novica Stevanović