Zvanično utvrđen datum smrti, nastavlja se rehabilitacija Draže Mihailovića

0

dru-DrazaPrvo rešenje o datumu smrti osporili su žalbama podnosioci zahteva za rehabilitaciju, pa je po nalogu više sudške instance Prvi osnovni sud dopunio postupak za utvrđivanje smrti i kao novi datum utvrdio 17. jul 1946. godine.

Zahtevom za rehabilitaciju Mihailovića traži se od suda da poništi presudu od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem, kao i vraćanje građanskih prava.

Rehabilitaciju je zatražio njegov unuk Vojislav Mihailović, a pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, sa akademikom Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, prof. međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

Predlagači zahteva tvrde da Mihailoviću nije bilo omogućeno pravo na odbranu i da nije video advokata do početka suđenja. On nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena sedam dana pred suđenje.

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/412811/Zvanicno-utvrdjen-datum-smrti-nastavlja-se-rehabilitacija-