Zloupotreba zaplenjene dokumentacije

1

Blanko naredbe Vrhovne komande JVuO korištene su za dokazivanje priča o naredbama sa najvišeg nivoa u vezi zločina nad civilnim stanovništvom i odobravanja saradnje sa okupatorom.
Ovo je samo jedan od tih dokumenata, koji svedoči da su mnogi (zaplenjeni) dokumenti mogli biti predmet zloupotrebe “kreatora istine”, a potom u “naučne svrhe” upotrebljeni i od posleratnih pisaca istorije.
Na primeru ovog blanko dokumenta, koji je tokom rata zaplenjen od strane partizana moguće je dokazati mnoge falsifikate, koje je posleratna komunistička istorijografija koristila, želeći da dokaže svoje tvrdnje o “zločinačkom pokretu generala Mihailovića.”

Ovakvi dokumenati u blanko formi, uredno obeleženi u arhivu CK SKJ i zavedeni u Vojnoistorijskom institutu JNA – arhiva neprijateljskih jedinica, pečaćeni pečatom Komande Jugoslovenske vojske u otadžbini – Gorski štab broj 1 i sa potpisom generala Dragoljuba M. Mihailovića, korišteni su prilikom pravljenja falsifikovanih naredbi, a koje se tiču uglavnom odmazdi nad civilima ili saradnji sa okupatorom, a sve u cilju kompromitacije pokreta generala Mihailovića, odnosno Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Takvih falsifikata pune su knjige posleratnih “istoričara” ili Zbornici NOR-a, kojima je potkrepljivano pisanje o kolaboraciji ili zločinima nad civilima.

1 KOMENTAR

  1. Браво! Наш народ каже:”Зарекла се Земља Рају да се тајне све одају.” Армиски ђенерал Михаиловић је бланко обрасце са својим потписом давао изузетно, поверљивим и највишим командантима. Циљ: убрзати писано поткрепљивање наредби за дејства на удаљеним војиштима. О њима је у ШВКЈВ вођена строга евиденција-свака је евидентирана. Командант неке јединице добија садржај депешом, уноси изнад овере и од Оперативног одељења ШВК добија деловодни број уз упис, хронолошки, у Оперативни дневник ШВК. Зато је лако открити брозовске фалсификате.Брозовци то очигледно нису знали, па су откривени.