OBELEŽENO 70 GODINA SVETOSAVSKOG KONGRESA –

0

 

Obelezeno 70 godina Svetosavskog kongresa 2014 (3)

Pred dupke ispunjenom salom u Srpskom pokretu obnove govorili su narodni poslanik Aleksandar Čotrić, predsednik Asocijacije; Ljubomir Stanojlović, sekretar Udruženja; Miloš Pavković u ime izdavača kalendara i istoričar Nemanja Dević.

Oni su istakli značaj ovog Kongresa održanog od 26. do 28. januara 1944. godine, uz učešće skoro 400 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i na kojem su bili predstavnici gotovo svih jugoslovenskih predratnih političkih stranaka (osim totalitarnih organizacija kao što su KPJ i “Zbor” Dimitrija Ljotića) i brojnih nacionalnih, kulturnih i naučnih udruženja. Kongres je svojim jednoglasnom usvojenim zaključcima predviđao da Jugoslavija posle Drugog svetskog rata bude uređena kao federacija, demokratska i parlamentarna monarhija, u kojoj će biti poštovana osnovna ljudska prava i verske slobode, a država biti socijalna i solidarna sa svima kojima je potrebna pomoć društva.

 

Govornici su istakli da Svetosavski kongres nije bio zakasnela reakcija na Zasedanje AVNOJ-a u Jajcu, novembra 1943. godine, već Kongres sa dalekosežnim ciljevima, koji je imao potreban legitimitet, s obzirom na to da su na njemu učestovali delegati iz svih jugoslovenskih krajeva, politički predstavnici Srba, Hrvata, Slovenaca, Muslimana i iz svih relevantnih političkih grupacija, među kojima i stranke levice i republikanskog opredeljenja.

– Drugo Zasedanje AVNOJ-a u Jajcu je bio skup jedne politički stranke, to je bio partijski kongres, a ta partija je bila puka agentura Staljinovog SSSR-a – rekao je Aleksandar Čotrić i zapitao – zbog čega je 29. novembar najsvečanije i najduže proslavljan u Srbiji, kada na ovom Zasedanju Srbija nije imala svoje predstavnike i kada je Zasedanje imalo katastrofalne posledice po srpski narod u celini?

– Kakav je odnos jednog naroda prema prošlosti, takav je i prema budućnosti. Zato, ako se ne zna prošlost i ne uviđaju greške, rizikuje se da će se greške ponavljati i ubduće – zaključio je Čotrić.

Prisutni posetioci na skupu bili su iz svih delova zemlje i srpskog rasejanja (Australija, Kanada, Švajcarska…), među kojima i prof. arh. Spasoje Krunić, predsednik Memorijalnog centra “Ravna gora”.

Svi gosti skupa dobili su na poklon primerke kalendara, “Ravnogorske čitanke” i Biltena SPO.

 

Aleksandar Cotric

www.cotric.com

 

http://www.generalmihailovich.com/2014/01/70-1941-1945-january-24-2014.html