Kompozitor Stanislav Binički komponovao je “MARŠ NA DRINU” njemu u čast – Pukovnik Milivoje Stojanović Brka: komandant XII puka u balkanskim ratovima i komandant Drugog gvozdenog puka u Prvom svetskom ratu.

0

Komandant Prve armije, Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević toliko je bio ushićen slavom ovoga puka da je lično prišao komandantu, čestitao mu, i u znak svoga priznanja skinuo je sa svojih grudi Karađorđevu zvezdu sa mačevima i lično je zadenuo na grudi hrabrog komandanta Dvanaestog puka. To je najveće odlikovanje dobijeno u ovome ratu.

U Prvom svetskom ratu 1914. godine njegov Drugi pešadijski puk učestvovao je u Cerskoj bici, i to u samom njenom centru, na Tekerišu. Kao komandant Gvozdenog puka istakao se i u čuvenoj Kolubarskoj bici. Videći kako mu ljudstvo gine, pukovnik Stojanović je lično poveo puk u novi juriš i tom prilikom je osvojena Kremenica a on je slavno poginuo.

 

Kompozitor Stanislav Binički komponovao je marš “Na Drinu“ njemu u čast.

 

http://www.heroesofserbia.com/2013/12/xii.html