U IME NARODA! OZNA – ZABRANA SAHRANJIVANJA: Svestenika Milana Milica, paroha Smederevskog / “U ime naroda represija u Srbiji 44-53”

0

OZNA re Milan Milić (2)

 

 

U IME NARODA! – ŠTA KAŽE OZNA, SREZ PODUNAVSKI! – “Drugovi iz OZN-e doznali su da ovdašnji pop Milić ima revolver pa je zato uputila u njegov stan patrolu radi pretresa. Pošto su ga poveli u OZN-u radi saslušanja te je isti preko pijace počeo da beži i u begstvu je ubijen…”
www.generalmihailovich.com