PROKLAMACIJA NJ.V. KRALJA PETRA II NARODIMA JUGOSLAVIJE (8. avgusta 1945)*

0