Zloupotreba zaplenjene dokumentacije

0

       U članku «Jedan dokument iz 1942.» od 09.07. 2012. pokazali smo kako je upravo ona druga partizanska strana u pojedinim slučajevima radila na raspirivanju međunacionalnih i međuverskih sukoba u krajevima gde su razumni ljudi jedne ili druge nacije, jedne ili druge vere pokušavali da sačuvaju kakav takav mir.

     Tada smo pomenuli i onaj čuveni falsifikat u kojem major Pavle Đurišić izveštava Vrhovnu komandu da su njegove snage u akciji u Gornjem Podrinju pobili više od 8000 civila.

     Taj dokument je korišćen na suđenju generalu Mihailoviću kao jedan od krunskih dokaza zločina njegove vojske, a bio je samo nevešto urađen falsifikat od strane komunističkih vlasti.

     Da sve ovo nije samo priča radi priče, potvrđuje jedan nedavno pronađen dokument u Vojnom arhivu u kome general Mihailović izveštava pukovnika Bejlija, šefa savezničkih misija kod Mihailovića o ranjavanju i streljanju majora Mirića na Dinari jula 1943., kod koga su komunisti pronašli «30 blanko potpisanih tabaka sa mojim potpisom i originalnim pečatom.» Ovaj dokument samo potvrđuje na koji način su komunisti dolazili do  dokumenata, koje su kasnije po potrebi ispisivali i na osnovu njih sudili i presuđivali, a kasnije i montirali istorijsku predstavu koju generacije mladih i danas gledaju putem filmskih predstava.

    Dokument dajemo u prepisu pod brojem pod kojim je pronađen u Arhivu, kao jedan od dokaza za njihovu moguću zloupotrebu.  

 

Војни архив

Архива (Четничка) Врховне команде

Југословенске војске

Бр. рег. 25/3, к-20, вк-у-731

 

          Пуковнику Беjлиј-у

                                Шефу војне мисије Велике Британије

                                   при штабу Врховне команде Југословенске војске

 Господине Пуковниче

 Нашом депешом бр. 1850 од 4. августа 1943. јавили смо нашој Влади да је код мајора  Мирића, кога су комунисти ранили на Динари, остало 30 бланко потписаних табака са мојим потписом и оригиналним печатом. Депеша број 1850 предата је 7. јула у 12 часова.

 Молим Вас предузмите потребно и известите нас кад је ова депеша уручена нашој Влади. Ово нам је важно да знамо због тога што су доцније комунисти стрељали мајора Мирића и код њега пронашли и узели бланко потписане табаке са оригиналним печатима, те није искључена њихова злоупотреба од стране комуниста.

 Изволите примите, Господине пуковниче, изразе мога поштовања.

 

 17. август 1943. год. 

                                                                                           Ђенерал Михаиловић

      Положај