MIHAILOVIĆ REHABILITOVAN JOŠ PRE ŠEST DECENIJA

0

MIHAILOVIĆ REHABILITOVAN JOŠ PRE ŠEST DECENIJA

Povodom neprimerenih izjava nekih zvaničnika o armijskom generalu Dragoljubu Draže Mihailovića, vojnog ministra, pomoćnika Vrhovnog komandanta Vojske Kraljevine Jugoslavije, načelnika štaba Vrhovne komande i komandanta Jugoslovenske vojske u Otadžbini u vreme Drugog svetskog rata 1941-1945. godine, Asocijacija za negovanje tekovina Ravogorskog pokreta, i Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u Otadžbini, podsećaju javnost da nije prošlo ni dve godine od njegovog zločinačkog ubistva posle suđenja u montiranom komunističkom procesu kada je rehabilitovan od najmoćnije sile pobednice u Drugom svetskom ratu, Sjedinjenih Američkih Država.

 Rehabilitovao ga je američki predsednik Hari Truman na  osnovu izveštaja Službe za strategijske zadatke i inicijativa Nacionalnog komiteta američkih avijatičara za pomoć generalu Mihailoviću i srpskom narodu, Komiteta za pravedno suđenje i Izveštaja Istražne komisije, u koji su ušla svedočenja, pod zakletvom, članova američkih misija zavnično pridodatih generalu Mihailoviću, i partizanskom maršalu Titu, i probrani primeri svedočanstava više stotina američkih avijatičara koje su tokom 1944. godine spasle generalove snage, među kojima: pukovnik Robert Mekdauel i potpukovnik Albert Sajc, kao šefovi misija, Džordž Musulin, Majkl Rajačić, Nik Lalić, Ilaj Popović, Elsford Kremer, Valter Mensfild i Vilijam Emet kao obaveštajni oficiri i piloti Ričard Felman, Čarli Devis, Džon Skrogs, Majk Makkul Dejv Labisonier, Džordž Salapa i mnogi drugi. Tako u svedočenju pukovnika Mekdauela, kao šefu misije tajne obaveštajne službe, stoji da su “dokazi, na osnovu kojih se đeneral Mihailović tereti, delom su lažni a delom izvitoperena istina. Oni koji ga terete, kroz čija bilo usta da govore, su samo šaka jugoslovenskih komunista koji su prevarom osramotili i uništili narodni pokret otpora, kome su bili na čelu, i za koje se dokazalo da su za vreme rata bili odgovorni za grube neistine i lažna tumačenja” (Dokumenti Huverovog instituta, Rodoljub ili izdajnik, IP “Čiča”, Beograd).

U pohvalnom slovu uz Orden Legion of Merit najvišeg stepena, kojim je  Hari Truman 29. marta 1948. godine posthumno odlikovao generala Mihailovića, je napisano: “General Dragoljub Mihailović izvanredno se istakao kao glavni zapovednik jugoslovenskih oružanih snaga, i docnije kao ministar vojni,  organizujući i vodeći krupne snage otpora protiv neprijatelja, koji je okupirao Jugoslaviju, od decembra 1941. do decembra 1944. godine. Zahvaljujući neustrašivim naporima njegovih trupa, mnogi američki avijatičari bili su spašeni i bezbedno vraćeni na savezničku stranu. General Mihailović, i njegove snage, uprkos nedovoljnom snabdevanju, i boreći se pod izuzetnim teškoćama, materijalno su doprineli savezničkoj stvari i bili sudeonici u izvojevanju konačne savezničke pobede”.

 U ime celog demokratskog sveta to je bila svojevrsna rehabilitacija savezničkog generala od najmoćnije sile na kraju Drugog svetskog rata, i izvinjenje srpskom narodu, što je slaba uteha zvaničnim vlastima za više od poluvekovnog kašnjenja u rasvetljavanju prikrivane istine, i službenom ispravljanju nepravde jednom srpskom generalu i nacionalnoj istoriji.

 

 

                                                                         Asocijacija za negovanje tekovina RP

                                                                         Udruženje pripadnika JVUO 1941-1945

 

Beograd, 24. mart 2012. godine