1. Господо, нејасно ми је: Зашто Војни архив МО Р Србије, у сарањи са стручним институцијама, не изврши коначну експертизу веродостојности акта 13.2.1943, сачине извештај и решење, а потом на исти „докуменат“, ударе штамбиљ: ФАЛСИФИКАТ. Или се ја у тај поступак – не разумем. Али разумем се у наведене податке, анализирајући их са војностручног становишта: не могуће је да за наведено време, у захвату наведене области, употребљене снаге изврше што је у акту набацано. Једино ако Муслимани нису помагали војницима ЛСЧО и убијали – сами себе. Или, Муслимани су се сами сакупљали, постројавали у сред села и онда су војници ЛСЧО, само требали да их – изрешетају. Неведена зона је изузетно велика, употребљене снаге Војске мале, без и да нису вођене (а јесу!) борбе, број убијених веома велики по једном војнику у акцији. Све војнички нестручно написано. И са овог становишта, ово је – КРИВОТВОРЕЊЕ.