Naslovna Članci i rasprave Kad Ravnogorski proističe iz Četničkog pokreta

Kad Ravnogorski proističe iz Četničkog pokreta

Author

Date

Category

images

 

 

 

 

Fotografija iz serije Ravna Gora

Međutim, kada je Srbima bila ponovo ugrožena sloboda, ali ovog puta od perfidnog neprijatelja, komunista, koji je jačao svrstavajući u svoje redove one koji su kršili zakletvu Kralju i Otadžbini, iz štaba Vrhovne komande  su potčinjenim operativnim sastavima upućivani i stihovi “Izdajnik svaki neka zna, s olovom mu je nagrada”, pa se tako, kao nekada uz gusle i s kolena na koleno, zaokruživao sledeći nacionalni pokret za “slobodu i demokratiju, a protiv svih diktatura” određujući se, dakle, ne samo protiv fašizma i nacizma, već i protiv komunizma, nastajući tako Ravnogorski pokret.

Sagledavajući značaj tog novog Ravnogorskog pokreta u kontinuitetu slobodarskih tradicija, a i sada aktuelnom, armijski general Mihailović, kao nosilac funkcija državne i vojne vlasti u okupiranoj Otadžbini za vreme Drugog svetakog rata prošloga veka, ukazivao je na svetle nacionalne tradicije i čast oružja pa će u podizanju boračkog duha jednostavno prosleđivati spontano nastale u narodu stihove temeljene na one iz ranijih perioda kao što imamo u primeru Četničke himne i pesme Planina majka, koje donosimo u izvornom obliku iz dokumenata komandovanja Vrhovne komande Vojske Kraljevine Jugoslavije (Vojni arhiv Srbije, Vrhovna komanda Kraljevske jugoslovenske vojske, br. reg. 7/1 –3, 4, k-295), koji govore:

“Četnička himna, koja se peva u narodu, na poznatu ariju Spremte se, spremte se, četnici”, stoji u tom dokumentu, “ima šest strofa od kojih pet prvih imaju po dva stiha jednaka:

‘Spremte se, spremte četnici,

Našega Kralja vojnici’.

 

“Ostala dva stiha u navedenih pet strofa   glase:

Prva strofa:

‘Kad u boj kreće mlad vojnik,

Pred njim drhće naš krvnik’.

Druga:

‘Neka se niko ne plaši,

Od smrti strepe ustaši’.

Treća:

‘Nemačku što nas porobi,

Srpski će narod da zdrobi’.

Četvrta:

‘Poklici naše kreposti,

Latinu  strah su u kosti’.

Peta:

‘Izdajnik svaki neka zna,

S olovom mu je nagrada’.

 

Šesta cela strofa glasi:

‘Kad Kralj nam izda zapovest,

krećemo složno svi napred,

zastave ćemo razviti,

Draža će nas voditi’”.

 

“Pesma Planina majka, koja se peva u narodu na poznatu ariju Planino starino moja.

Pesma glasi:

Prva strofa:

‘Planino majko ljubavi,

Planino cvete ubavi,

Tvoja su nedra mirisna,

A tvoja duša milosna.

U tebi život provode

Sinovi naše slobode.

 

“Druga strofa pesme ‘Planino majko’

 

‘Planino majko,

Čuvaj nam Dražu junaka,

Narodnog borca prvaka.

Pa kad bude pred zoru

Svi ćemo za njim u goru.

U ime Kralja i Boga

Da nam se vrati sloboda’”.

 

Priredio:

Generalštabni pukovnik u penziji Novica Stevanović

 

 

(Visited 15 times, 1 visits today)

Ostali tekstovi

Komentari

(Visited 1 times, 1 visits today)