Stanojlo S. Plazina, “Sa Jelice planule varnice”

0

 

 

Knjiga

Stanojlo S. Plazina, rođen je 23. novembra 1902. u selu Belom Kamenu (srez Dragačevski – Srbija). Od 1925. služio je u Graničnoj trupi u Skoplju. Drugi svetski rat zatekao ga je u činu narednika.Svršio je malu maturu i podoficirsku školu u Graničnoj trupi u Skoplju. Od 21 maja 1941. g. Nalazi se u redovima boraca pukovnika Draže Mihailovića na terenu Dragačevskog četničkog odreda u sastavu Jeličkog četničkog odreda. U maju 1942. godine unapređen je u čin potporučnika, a u novembru 1942. postaje poručnik i odlikovan je Karađorđevom zvezdom. Zarobljen je od Nemaca 21 novembra 1942., držan u zatvoru i sproveden u Nemačku na robovanje. Posle rata emigrirao je u Australiju gde je i umro 1978.