1. Браво! Наш народ каже:”Зарекла се Земља Рају да се тајне све одају.” Армиски ђенерал Михаиловић је бланко обрасце са својим потписом давао изузетно, поверљивим и највишим командантима. Циљ: убрзати писано поткрепљивање наредби за дејства на удаљеним војиштима. О њима је у ШВКЈВ вођена строга евиденција-свака је евидентирана. Командант неке јединице добија садржај депешом, уноси изнад овере и од Оперативног одељења ШВК добија деловодни број уз упис, хронолошки, у Оперативни дневник ШВК. Зато је лако открити брозовске фалсификате.Брозовци то очигледно нису знали, па су откривени.