Archive for October, 2012

Vek od početka Balkanskih ratova

Vek od početka Balkanskih ratova
09/10/2012
Vremeplov

Osmansko carstvo, koje je već 1908. godine bilo uzdrmano Mladoturskom revolucijom, 1912. još više je oslabljeno ratom protiv Italije. Tu slabost Turske koriste balkanske zemlje i otpočinju rat s ciljem oslobođenja teritorija Balkana, koje se nalaze pod turskom okupacijom.

Saveznici nisu razradili zajednički plan nastupanja, tako da je svaka država za sebe vodila rat, mada su se bitke vodile na četiri različita fronta. Srbi i Crnogorci su operisali prema Kosovu i Metohiji, Sandžaku, Severnoj Makedoniji i Albaniji; Grci su operisali u Južnoj Makedoniji, u pravcu Soluna, kao i prema Epiru i Joniji (Janjinama); Bugari se sukobili sa osmanlijskim snagama u Trakiji, a sekundarnim operacijama prema Makedoniji.

Draža Mihailović i zvanično mrtav

Draža Mihailović i zvanično mrtav
05/10/2012
Vesti

Prvi osnovni sud u Beogradu danas je proglasio mrtvim Dragoljuba Dražu Mihailovića, a kao datum njegove smrti odredio je 31. jul 1946.
Prvi osnovni sud u Beogradu danas je proglasio mrtvim komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Dražu Mihailovića, a kao datum njegove smrti odredio je 31. jul 1946. godine.
Pošto je utvrdio sve neophodne činjenica o smrti, sud je doneo rešenje kojim je on i zvanično proglašen mrtvim, rekla je portparol suda Gordana Vuković.
To rešenje je bilo neophodno, jer bez dokaza o smrti, Viši sud u Beogradu ne može da odluči o zahtevu za rehabilitaciju Mihailovića, odnosno da poništi presudu od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem, pošto nema zvaničnih podataka o tome gde je i kad pogubljen i sahranjen.
Kada to rešenje postane pravosnažno činjenica smrti će biti upisana i u matičnu knjigu umrlih.
Proces za rehabilitaciju Mihailovića pred Višim sudom u Beogradu nastavlja se 8. oktobra.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:399933-Draza-Mihailovic-i-zvanicno-mrtav

Ravnogorci traže pravdu u Strazburu

Ravnogorci traže pravdu u Strazburu
03/10/2012
Vesti

Republička asocijacija za negovanje tekovina ravnogorskog pokreta razmatra mogućnost žalbe pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, zbog odluke Ustavnog suda Srbije, koji je uredbu Vlade Srbije od 17. juna 2005. godine, prema kojoj se članovi Ravnogorskog pokreta smatraju učesnicima Narodnooslobodilačkog rata, ocenio kao neustavnu.
Prema ovoj odluci najvišeg suda u zemlji, članovima Ravnogorskog pokreta uskraćena je zdravstvena zaštita, pravo na borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje o trošku države, pravo na ortopedska i druga pomagala. Međutim, oni i dalje imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju.
Aleksandar Čotrić, predsednik Republičke asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, kaže za Danas da će na sednici asocijacije biti doneta odluka o tome da li će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ravnogorci_traze_pravdu_u_strazburu_.55.html?news_id=248498

Ustavni sud raspirio strasti – „Ravnogorci” nisu bili borci za slobodu ali jesu bili učesnici rata, odlučila najviša sudska instanca u Srbiji i – razljutila obe strane

Ustavni sud raspirio strasti – „Ravnogorci” nisu bili borci za slobodu ali jesu bili učesnici rata, odlučila najviša sudska instanca u Srbiji i – razljutila obe strane
03/10/2012
Vesti

Pošto je Ustavni sud Srbije ocenio neustavnim pojedine članove Uredbe Vlade Srbije iz 2005. godine, kojom je regulisan način ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta, u oblasti boračko-invalidske zaštite, nastao je „polemički haos”.

Ovakvom odlukom Ustavnog suda članovima Ravnogorskog pokreta uskraćena su prava na borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje o trošku države i pravo na ortopedska i druga pomagala.

Prema ovoj vladinoj uredbi, čije su odredbe ocenjene neustavnim, članovi Ravnogorskog pokreta smatrani su učesnicima Narodnooslobodilačkog rata. Međutim, iz ove odluke USS proizilazi da „ravnogorci” nisu bili borci za slobodu.

Ali, ostaje im pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju, kao i na dobijanje „Ravnogorske spomenice 1941. godine”, ali pod uslovom da su u pokret stupili u periodu od 17. aprila do 31. decembra 1941, kao i da službu nisu prekidali do 15. maja 1945. godine.

Posle odluke Ustavnog suda da oceni neustavnom uredbu Vlade Srbije od 17. juna 2005, kojom se pripadnici Ravnogorskog pokreta izjednačavaju u pravima sa partizanima, Aleksandar Nedić, generalni sekretar Srpskog liberalnog saveta, koji se bori za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihailovića, ocenjuje za „Politiku” da to ni na koji način ne može da utiče na ovaj proces.

Pero Simić: Đeneralova smrt duža od života

Pero Simić: Đeneralova smrt duža od života
02/10/2012
Knjige

Razgovor sa autorom knjige, publicistom Perom Simićem

Draža Mihailović je paradigma adaptiranja istorije prema potrebama politike i duže je predmet besomučne manipulacije i korišćenja u dnevnopolitičke potrebe nego što je živeo.

Rekao je to u intervjuu novinar i publicista knjige “Draža Mihailović – Smrt duža od života” Pero Simić.

Osnovna ideja je bila, prema njegovim riječima, objektivna biografija Draže Mihailovića, ni crna ni bela, i da se ne prećuti ništa i ne tumači selektivno ni jedna bitna činjenica o Drugom svetskom ratu.

Simić smatra da narodi na području bivše Jugoslavije moraju da se suoče sa realnim činjenicama naspram istorije koja je puna iluzija, uz ocjenu da postoje dokumenti na osnovu kojih bi se mogla donijeti presuda o poništavanju optužnice protiv Mihailovića.

* GLAS: Knjiga “Draža Mihailović – Smrt duža od života” je objavljena ove godine. Šta ona sadrži u sebi i zbog čega je treba pročitati?

Manja prava Ravnogorcima

Manja prava Ravnogorcima
02/10/2012
Vesti

Ustavni sud Srbije proglasio neustavnim pojedine odredbe zakona iz 2005. godine. Ne mogu da koriste borački i porodični dodatak, ličnu invalidninu
Vladine uredbe o načinu ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta u oblasti boračko-invalidske zaštite iz 2005. godine nisu u saglasnosti sa ustavom i Zakonom – zaključio je Ustavni sud.

Ova odluka logična je posledica ukidanja delova Zakona o pravima boraca i vojnih invalida još pre nekoliko meseci, objašnjavaju “Novostima” u Ustavnom sudu.

Ovaj sud proglasio je neustavnim odredbe prema kojima su borci NOR-a osobe koje su stupile u Jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno Ravnogorski pokret pre 1. januara 1944. godine za muškarce, odnosno pre 1. januara 1945. za žene, a učestvovali su u ratu do 15. maja 1945. godine.

Članovi Ravnogorskog pokreta, prema odluci USS, nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje. Oni su ostali i bez prava na ortopedska i druga pomagala, porodičnu invalidninu, naknade za vreme nezaposlenosti, putničko motorno vozilo, porodični dodatak…

Članovi Ravnogorskog pokreta imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju, besplatnu i povlašćenu vožnju.

Protiv Ustava je i pravo na dobijanje ravnogorske spomenice.

Protivustavne i protivzakonite su i one odredbe koje definišu partizane, odnosno pripadnike JNA kao borce koji su ušli u rat od 12. septembra 1944. do 15. maja 1945. godine.

Sud je odbacio zahtev da se obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji koje su preduzete na osnovu odredaba ove Uredbe.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:399065-Manja-prava-Ravnogorcima