Archive for June, 2012

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (9) – Sovjeti biraju Tita

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (9) – Sovjeti biraju Tita
28/06/2012
Knjige

Pero Simić | 28. jun 2012

AGENT MOSKVE Malo je poznat podatak da je ban Hrvatske banovine Ivan Šubašić, koji je od sredine 1944. zastupao interese kralja Petra u pregovorima sa Titom, bio klasični sovjetski agent. Još 1942. u SAD ga je za moskovskog obaveštajca zavrbovao šef sovjetske rezidenture Vasilij Zarubin, koji je Šubašiću dodelio agenturno ime Seres. Pored Šubašića, Zarubin je tada za sovjetsku tajnu službu pridobio i jednog od najvažnijih članova kraljevske jugoslovenske vlade Savu Kosanovića, čije je konspirativno ime bilo Kolo.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (8) Čerčilu Broz bliži

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (8) Čerčilu Broz bliži
28/06/2012
Knjige

Pero Simić | 27. jun 2012

RANO ZA POVRATAK Krajem 1943. Čerčil je kralju Petru u Kairu predložio da krene u Jugoslaviju: Kralj: Treba li odmah da idem? Čerčil: Ne, ne odmah, jer bi tako Tito bio kompromitovan. Idite za šest meseci.

Perfidije jugoslovenskih komunista u Drugom svetskom ratu 1943.godine – Komunistička zloupotreba Gestapoa

Perfidije jugoslovenskih komunista u Drugom svetskom ratu 1943.godine – Komunistička zloupotreba Gestapoa
27/06/2012
Članci i rasprave

Nastojeći da ublaži posledice dezinformacija o aktivnostima Jugoslovenske vojske u Otdžbini, koje su dolazile s britanskog radija “Bi-Bi-Si-ja”, i Kominternine “Slobodne Jugoslavije”, u savezničkoj specijalnoj operaciji za slamanje JVUO i dovođenje komunističkog lidera Tita na vlast, iz štaba Vrhovne komande Jugoslovenske Kraljevske vojske progovoriće, sredinom jula 1943, Ravnogorski – radio “IKS”, ali na svom putu legitimiteta komunističkog Politbiroa, i njegovog Partizanskog pokreta, ka Avnoju i Teheranu, iz dubine podzemlja u učvršćivanju svoje potonje propagande, kao condicio sine qua non, izroniće slučaj “Vranić…”

DRAŽA SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (7) – Odmazda ili kuršum!

DRAŽA SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (7) – Odmazda ili kuršum!
27/06/2012
Knjige

Pero Simić | 26. jun 2012

UCENJENI GENERAL DOK je Tito pukovnika Mihailovića sve više optuživao za kolaboraciju sa Nemcima, nemačke vlasti su decembra 1941. raspisale prvu poternicu u okupiranoj Jugoslaviji. Glava četničkog vođe ucenjena je na 200.000 dinara. Nemci su tada streljali Mihailovićeve majore Aleksandra Mišića i Ivana Fregla, kralj Petar Drugi Karađorđević unapredio je pukovnika Mihailovića u čin brigadnog generala, a Tito je u depešama poslatim u Moskvu Mihailovića ocrnio dva puta, Hitlera i Pavelića – nijednom.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (6) Defile pete kolone

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (6) Defile pete kolone
27/06/2012
Knjige

Pero Simić | 25. jun 2012.

TRAGIČAN BILANS BILANS preuranjenog ustanka četnika i partizana bio je sumoran: dok nisu ugušili ustanak u Srbiji, do 5. decembra 1941. Nemci su imali 203 poginula i 378 ranjenih. Ipak, gubici ustanika bili su 17 puta veći – ubijena su 3.562 borca, a gubici civilnog srpskog stanovništva bili su 55 puta veći od nemačkih i iznosili su 11.522. ljudi.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (5) Živ Nemcima ne idem!

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (5) Živ Nemcima ne idem!
27/06/2012
Knjige

Pero Simić | 24. jun 2012.

ANDRIĆEVE OSTAVKE

LjUT što nije prisustvovao razgovorima jugoslovenskih zvaničnika sa nemačkim vođama, jugoslovenski poslanik u Berlinu Ivo Andrić je od 1938. do 1941. tri puta tražio da ga povuku u zemlju.

Sva tri puta zahtev je odbijen, pa je Andrić nemački napad na Jugoslaviju aprila 1941. dočekao u Berlinu.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (4) Vojsci preti rasulo!

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (4) Vojsci preti rasulo!
27/06/2012
Knjige

USPEŠAN TRULEŽ
I pored stalnih političkih trvenja, prva Jugoslavija, koju su jugoslovenski komunisti nazivali trulom, bila je ekonomski uspešna država.
Po završetku svetske ekonomske krize, 1934, imala je pozitivan spoljnotrgovinski bilans ne samo sa Italijom, Austrijom, Belgijom, Grčkom, Švajcarskom, Mađarskom, Španijom i Bugarskom već čak i sa Nemačkom. Ukupni izvoz zemlje bio je za 3.118.262 dinara veći od uvoza.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (3) – Zatvor zbog zdravice /

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (3) – Zatvor zbog zdravice /
27/06/2012
Knjige

Novosti
Pero Simić
22. jun 2012

IZDANJE NA SLOVENAČKOM

Već prvog dana po izlasku iz štampe, knjiga DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTAizazvala je interesovanje i nekih stranih izdavača. Ljubljanski izdavač “Orbis” izrazo je želju da je prevede na slovenački jezik. “Orbis” je nedavno objavio i Simićevu knjigu “Tito – tajna veka”, a pre nekoliko dana i dopunjeno nemačko izdanje Titove biografije, koju su 2009. prvo objavile “Novosti”.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (2) – Medalje preko nišana /

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (2) – Medalje preko nišana /
27/06/2012
Knjige

PROMOCIJA održana U PETAK 22.juna

Knjiga DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA, na osnovu koje je napravljen ovaj feljton, promovisana je u petak 22.juna u Beogradu. Na promociji je govorio akademik Matija Bećković, urednik Petar Arbutina i autor Pero Simić, koga su hrvatski i slovenački novinari i istoričari 2009. proglasili “najboljim poznavateljem Tita u svetu” i “najvećim svetskim titologom”.

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (1) – Generala niko neće /

DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA (1) – Generala niko neće /
27/06/2012
Knjige

FELJTON je napravljen na osnovu najnovije biografije Draže Mihailovića, koja se u petak 22 .juna pojavila na kioscima u Beogradu, a od subote 23. juna i širom Srbije.

Knjiga DRAŽA – SMRT DUŽA OD ŽIVOTA, autora Pere Simića, još u pripremi ocenjena je kao dosad najobjektivnija biografija generala Dragoljuba – Draže Mihailovića. Čitaoci će uz knjigu besplatno dobiti i CD sa odbranom generala Mihailovića, izgovorenom 1946, pred sudom koji ga je osudio na smrt.